loader image

Novinky

Stavebné povolenie

V máji 2017 MOYO získalo povolenie na výstavbu materskej školy v obci Kilindi.

Preklad dokumentu od župana kraju Tazar

OBČIANSKE ZDRUŽENIE MOYO

SLOVENSKO

Ja, TWALIB HAJI ABASSI, župan a volený zástupca tohto kraja spolu s našimi občanmi z komunity budeme veľmi vďační za každý príspevok na stavbu novej škôlky v našej dedine Kilindi (Kendwa, Zanzibar).

Tento projekt realizuje Občianske združenie MOYO, Slovensko. Momentálne v našej komunite nemáme žiadnu škôlku a používame jednu miestnosť – kabinet pre učiteľov zo školy ako provizórium pre deti vo veku od 2 – 5 rokov.

Naša komunita poskytne pozemok a pomocných robotníkov na stavbu. Vláda zabezpečí riadnu prevádzku a platy učiteľov.

Vaše príspevky budú použité na materiál a mzdy odborných pracovníkov.

Ešte raz vám v mene našich ľudí zo srdca ďakujem.

TWALIB HAJI ABASSI

CHANCELLOR WORD OF TAZAR
NORTH „A“ DISTRICT UNGUJA

ZANZIBAR