loader image

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: november 2019

Moyo for kids („nás“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku Moyo for kids (ďalej len „služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby.

Vaše údaje nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné informácie používame na poskytovanie a vylepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s touto politikou. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov rovnaké významy ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na adrese https://moyoforkids.org

 

Zbieranie a použitie informácií

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb (ďalej len „osobné informácie“) môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

Údaje o návštevnosti

Zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odošle pri každej návšteve našej služby (ďalej len „údaje denníka“). Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu („IP“) vášho počítača, typ prehľadávača, verzia prehľadávača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach a ďalšie štatistika.

Cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača.

Na zhromažďovanie informácií používame „cookies“. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však súbory cookie neakceptujete, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

 

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti tretích osôb a jednotlivcov, aby sme uľahčili poskytovanie našich služieb, poskytovali služby v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službami alebo pomáhali nám analyzovať, ako sa naša služba využíva.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným informáciám iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nesprístupňovať ani používať na žiadny iný účel.

 

Zabezpečenia

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

 

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na webovú stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

 

Ochrana osobných údajov pre deti

Naša služba nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov („Deti“).

Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné informácie, kontaktujte nás. Ak zistíme, že dieťa mladšie ako 18 rokov nám poskytlo osobné informácie, tieto informácie z našich serverov okamžite vymažeme.

 

Dodržiavanie zákonov

Vaše osobné informácie zverejníme, ak to vyžaduje zákon alebo predvolanie.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Môžeme občas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, či neobsahujú akékoľvek zmeny. Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.